Fábián Attila rektor köszöntötte az OTDK-n sikerrel szerepelt hallgatókat

 

Prof. Dr. Fábián Attila rektor fogadta az idei OTDK-n eredményesen szereplő hallgatókat és az őket felkészítő konzulens tanárokat. Köszöntő beszédében elmondta, hogy tudja, sok lemondással jár a felkészülés a hallgatók számára egy ilyen megmérettetésen, de örül, hogy az áldozatos munkának végül meglett  az eredménye. Hozzátette még, hogy az oktató számára az az igazi elismerés, ha egy diákja sikereket ér el tanulmányai során. 

 

Az idén 70 éves tudományos diákköri mozgalom történetében először zajlott online formában az esemény, ami komoly kihívást jelentett a szervezőknek és résztvevőknek egyaránt. Az egyes tudományterületek képviselői külön-külön konferenciákon találkoztak az online térben, a Közgazdaságtudományi Szekció megrendezésének megtisztelő feladatát a Soproni Egyetem kapta.

 

Első helyezést az egyetem három hallgatója, a Benedek Elek Pedagógiai Kart képviselő Fehér Ágnes és Kántor Zsuzsanna, valamint a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Karon tanuló Nemény Dorka Virág ért el. Az ígéretes közgazdászhallgató első helyének értékét tovább növeli, hogy a főzsűri döntése alapján megkapta a Doktoranduszok Országos Szövetségének különdíját is, maximális pontszámot elérő pályaművével és előadásával.

 

A győzelmeken túl számos második, harmadik helyezés és különdíj jelezte az intézmény hallgatóinak és oktatóinak együttműködő, magas színvonalú munkáját. Az egyes tudományos szekciók bírálói a pedagógiai karról Unger Vivien Éva, Bontó Petra és Horváth Krisztina, az Erdőmérnöki Karról Gyetkó Szilvia és Katona Máté, a Simonyi Károly Karról Bechtold Fülöp, Salgó-Nemes Rebeka, Kárpáti Rafael, Juhász Krisztián Ákos teljesítményét ismerték el. A közgazdaságtudományi karról Pintér Fanni, Kelemen Mihály Ferenc, Csernák Virág, Breglovics Veronika, Kontics Zoltán Máté, Náhlik András, Verhás Alexandra, Németh Henrietta Elvira és Horváth Nikolett kutatásainak eredménye kapott díjat.

 

Prof. Dr. Fábián Attila köszönetét fejezte ki valamennyi eredményesen szerepelt hallgatónak és konzulenseinek, hogy munkájukkal hozzájárultak az egyetem hírnevének öregbítéséhez és bizonyságot adtak az itt folyó szakma magas színvonaláról. 


Erdőmérnöki Kar díjazottai:

Gyetkó Szilvia (különdíj) -  témavezető Dr. Tari Tamás

Katona Máté (különdíj)- Témavezetők: Dr. Horváth Adrienn, Prof. Dr. Bidló András

 

Simony Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar díjazottjai:

Bechtold Fülöp (II. helyezett)- Felkészítő tanár: Dr. Máthé Katalin PhD

Salgó-Nemes Rebeka (különdíj)- Felkészítő tanár: Nagy Máté

Kárpáti Rafael (II. helyezett) – felkészítő tanár: Dr. Komán Szabolcs

Juhász Krisztián Ákos (különdíj) – felkészítő tanár: Báder Mátyás, Prof. Dr. Németh Róbert

 

Benedek Elek Pedagógiai Kar díjazottjai:

Fehér Ágnes (I.helyezett) – témavezető: Kissné dr. Zsámboki Réka

Kántor Zsuzsanna (I.helyezett) – témavezető: Kissné dr. Zsámboki Réka

Unger Vivien Éva (II.helyezett) - témavezető: Dr. Zsubrits Attila

Bontó Petra (II.helyezett) – témavezető: Dr. Tóth-Merza Katalin

Horváth Krisztina (II.helyezett) - témavezető: Dr. Tóth-Merza Katalin

 

Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar díjazottjai:

Pintér Fanni (III. helyezett) – témavezető: Dr. Paár Dávid, Dr. Pirger Tamás

Kelemen Mihály Ferenc (III.helyzett) – témavezető:  Pakainé Dr. Kováts Judit

Csernák Virág (különdíj) – témavezető:  Dr. Pirger Tamás

Breglovics Veronika (II.helyezett) – témavezető: Dr. habil Széles Zzuzsanna

Kontics Zoltán Máté (III.helyezett) – témavezető:  Dr. Szóka Károly

Náhlik András (különdíj) – témavezető: Bazsóné dr. Bertalan Laura

Verhás Alexandra (III.helyezett) – témavezető: Dr. Pataki László

Németh Henrietta Elvira (III.helyezett) – témavezető: Dr. Keresztes Gábor

Horváth Nikolett (különdíj) – témavezető: Dr. Kópházi Andrea

Nemény Dorka Virág (I.helyezett és Dosz felajánlása) – témavezető:  Dr. Tóth Balázs István