Beköszöntő


Száz évvel ezelőtt, 1918-1919 fordulóján a Soproni Egyetem jogelődje, a Magyar Királyi Bánya- és Erdőmérnöki Főiskola elhagyni kényszerült Selmecbánya városát. A Főiskola menekült hallgatóit, áttelepült oktatóit Sopron városa fogadta be.

A centenáriumra a Soproni Egyetem (a selmeci hagyományokat őrző testvéregyetemekkel együtt) ünnepségsorozattal, Facebook-oldallal és évfordulós honlappal emlékezik.

A soproni intézmény a selmeci múlt hagyományait, értékeit a változások közepette is megőrizte. Új szakokkal és karokkal kiegészülve ad otthon a hallgatók újabb és újabb generációinak.

Az országosan már száz évvel ezelőtt is unikális képzéseket nyújtó, 1735-ig visszanyúló gyökerekkel bíró Magyar Királyi Bánya- és Erdőmérnöki Főiskola új székhelyén fejlődött tovább, majd szakadt több ágra, amelyek továbbra is őrzik a selmeci szellemet Sopronban, Miskolcon, Székesfehérváron és Dunaújvárosban.  

A Selmec & Sopron 100 emlékoldalon megjelenő, az évfordulóhoz kapcsolódó tematikus írások szándékaink szerint a jelent is szem előtt tartva emlékeznek a múltra. Az évfordulóhoz fűződő írások mellett hírt adunk az idén és jövőre zajló emlékév programjairól is.

A 100 éve történt menüpont a események kronologikus nyomon követését szolgálja. Bemutatjuk az utolsó selmecbányai tanévet, a menekülés eseménysorát, az új székhely, Sopron és az egyetem egy évszázados, kölcsönös kapcsolatát. Ez a kötelék erős alapokon nyugszik, hiszen a város 1919-ben befogadta a selmeci diákokat, ezzel biztosítva számukra az újrakezdés lehetőségét. Néhány év múlva pedig a nyugat-magyarországi eseményekben és a soproni népszavazásban aktívan részt vevő selmeci diákok megmentették Sopront a magyar hazának.

A Diákhagyományok oldalon a ma is élő selmeci hagyományokba adunk betekintést. A Főiskola Sopronba költözése után a város megismerte a több évszázados selmeci diákhagyományokat, amit a hallgatók szent lángként adnak tovább azóta is nemzedékről nemzedékre.

Külön honlaprészben idézzük fel azoknak a neves professzoroknak az emlékét, akik a haza és a nagyvilág számára oktatták az itt felnövekvő diák nemzedékeket. Megemlékezünk azokról a jeles személyiségekről is, akiknek nagy szerepük volt abban, hogy az intézmény végül Sopronban talált otthonra.

Az Egyetemünk régen és ma témakör alatt az egykori selmeci, a száz évvel ezelőtti és mai soproni egyetemi életéről, az oktatásról, képzésről, az intézményeknek egykor és most helyet adó épületekről szeretnénk pillanatfelvételeket bemutatni.

A selmeci táj szépsége, a városka bája, valamint a pezsgő főiskolás élet számos művészeti alkotás ihletője volt. A Selmec a művészetekben menüpont ezekből nyújt ízelítőt.

Terveink szerint a különböző internetes felületeken rendszeresen fogunk megjelentetni érdekességeket az egyetem múltjáról és jelenéről. Kövessenek minket!

Vivat Selmec! Vivat Sopron! Üdv az erdésznek! Jó szerencsét!