1919 februárja – Hogyan tovább Selmecről?

Létrehozva: 2019.03.04 11:12


1919 februárjában a főiskola tanári kara által kiküldött bizottság és Réz Géza rektor Selmecbánya és Budapest között ingázott a főiskola magyar területen történő elhelyezésének ügyében. 

Tovább

A főiskola helyzete az őszirózsás forradalom után

Létrehozva: 2018.11.29 11:23


Az október végi budapesti forradalmat követő események rendkívüli helyzetbe hozták Selmecbányát. A Károlyi-kormány politikája és az előre nyomuló cseh csapatok kétségtelenné tették, hogy a városnak fel kell készülnie a közelgő megszállásra, a főiskola esetleges menekülésére. Mind a város, mind a főiskola vezetése kinyilvánította, hogy Magyarországhoz kívánnak tartozni. Új bejegyzésünkben 1918 novemberének eseményeit foglaljuk össze.

Tovább

A Felvidék elfoglalása térképen, 1918-1919

Létrehozva: 2018.10.29 09:22

 

1918 novemberében, a csehszlovák állam kikiáltása után megindult a Felvidék elfoglalása, a cseh-szlovák csapatok által. Ez a folyamat adja a hátterét és egyben közvetlen okát a főiskola gyors menekülésének. Az alábbiakban ajánlott interaktív térkép szemléletesen jeleníti meg a csapatok fokozatos, majd egyre gyorsuló térnyerését.

Tovább

Spanyolnátha Selmecbányán

Létrehozva: 2018.10.29 09:11


A viszontagságokkal teli 1918-as év végén, a világháborús összeomlás, az antant támogatta cseh-szlovák területfoglalások és a háború okozta gazdasági nehézségeken túl az egész világot végigpusztító spanyolnátha járvány is sújtotta a selmecieket, halálos veszélyt jelentve a város lakóira, a főiskolai hallgatókra és a tanárokra.

Tovább

A Bányászati és Erdészeti Főiskola veszteségei az első világháborúban

Létrehozva: 2018.10.12 10:28


Több mint száz éve, hogy a nagy háború elszólította az iskola padjaiból a selmecbányai főiskola ifjúságát a csataterekre. Hazai bányákban és üzemekben szerettek volna dolgozni; ki-ki családja hagyományát folytatva erdőmérnöknek tanult. Várta őket a nagybetűs ÉLET, a nyíló szerelem, a daliás férfikor, a tenni akarás örök tüze.

Frontszolgálatukkal, személyes példaadásukkal, emberfeletti kitartással, halálmegvető bátorsággal szereztek örök dicsőséget hazánknak. 1914-1918 között közülük 80 fő hősi halált halt. 1918-ban, a történelmi Magyarország összeomlásának évében hatan adták ifjú életüket a hazáért. Emlékükre 1927-ben állítottak emléktáblát a Főiskola aulájában.

Tovább

100 éve történt – az utolsó tanév kezdete Selmecbányán

Létrehozva: 2018.09.20 08:38

 

1918. október 6. – Az utolsó selmeci tanév Réz Géza rektorsága alatt kezdődött meg 1918 őszén. A főiskolára összesen 220 elsőéves hallgató iratkozott be, közülük 36-an bányamérnök, 158-an erdőmérnök, hárman fémkohómérnök, 23-an pedig vaskohómérnök szakon folytatták tanulmányaikat. 

Tovább

100 éve történt – OMBKE közgyűlés

Létrehozva: 2018.09.19 09:18

 

1918. szeptember 22. - Az OMBKE közgyűlésén a főiskola Selmecen maradása mellett döntenek.

Tovább

Ágfalva hősei - Sopron megmentői

Létrehozva: 2018.09.05 15:45


1921. augusztus végén és őszén a soproni főiskolások arany betűkkel írták be nevüket a magyar történelem lapjaira. Hazaszeretetből és honvédelemből jelesre vizsgáztak a hallgatók, örök példát mutatva az utókornak. 1921. szeptember 8-án, a második ágfalvi csatában a magyar irreguláris erők, közöttük a selmeci-soproni főiskolások négyszeres osztrák túlerőt vertek ki Ágfalva térségéből, így megmentették Sopront az elcsatolástól. Machatsek Gyula erdőmérnök-hallgató és Szechányi Elemér bányamérnök hallgató hősi halált halt: huszonegy évesen az életükkel szavaztak arra, hogy a város magyar maradhasson. Hősi haláluk egyben jelkép is, az örök erdész-bányász testvériségé.

Tovább